Se aprofundează cunoștințele privind structura şi funcţionarea reţelelor de sisteme încorporate din domeniul automotive bazate pe microcontrolere şi se proiectează o interfață care să asigure interconectarea a două reţele, CAN și ZigBee.