Cursul urmăreşte prezentarea metodologiilor de dezvoltare a produselor software în general, cu detalii pentru produsele software critice cum sunt cele incorporate.

Pentru sistemele critice, dependabilitatea - definită ca grad de încredere al utilizatorului în produs, reprezintă o caracteristică esenţială ce influentează major ciclul de dezvoltare software.

Se vor detalia:

 • procesele de dezvoltare specifice sistemelor incorporate cu accent pe procese de dezvoltare de tip ciclu în V.
 • fazele, etapele şi activitătile de dezvoltare începând cu ingineria cerinţelor, design architectural şi detaliat, implementare, verificare şi validare.

Exemplele de la laborator vor referi studii de caz din industria autovehiculelor.

Cursul urmăreşte însuşirea cunoştinţelor de bază referitoare la managementul proiectelor din domeniul ingineriei sistemelor şi formarea aptitudinilor practice necesare pentru utilizarea corectă şi eficientă a tehnicilor de planificare, monitorizare şi control specifice proiectelor IT.

Cursul urmăreşte însuşirea cunoştinţelor de bază referitoare la dezvoltarea aplicaţiilor software pentru sisteme incorporate, cu accent pe proiectarea, implementarea şi testarea aplicaţiilor C de timp real compatibile cu sistemul de operare OSEK, utilizate în industria de automobile.

Obiective generale curs:

1. Prezentarea conceptelor generale, a metodelor, tehnicilor şi procedurilor de testare a produselor software, precum şi a standardelor din domeniu.
2. Introducerea elementelor fundamentale privind metodele si tehnicile de testare pentru sisteme software relationându-se cu exemple simple şi cu studii de caz din domeniul industriei automobilelor.
3. Dezvoltarea de competenţe manageriale legate de planificarea, gestionarea activităţilor şi a resurselor specifice, precum  şi analiza rezultatelor procesului de testare
4. Dezvoltarea de competenţe manageriale legate de managementul calitătii produselor software

Cerinte preliminarii: Cunostinte anterioare de inginerie software (nivel mediu) şi programarea calculatoarelor (limbaj C/C# sau Java – nivel mediu).

 

Competente asigurate:

 1. Cursul va asigura competenţe analitice generale referitoare la
  a. disciplina de testare, fluxul de activităţi, faze, tehnici, standarde şi documente specifice procesului de testare,
  b. standardele aplicate în domeniul testării sistemelor software
  c. managementul proiectelor IT – zona de testare a acestora.
 2. Cursanţii vor căpăta competenţe aplicative legate de
  a. derularea activităţilor de testare, aplicarea de metode, tehnici şi standarde proprii domeniului testării software pe studii de caz din domeniul industriei automobilelor
  b. planificarea testării, gestionarea activităţilor şi resurselor specifice şi analiza rezultatelor procesului de testare.

Cursul are ca obiectiv extinderea cunoştinţelor de ingineria programării şi de management de proiect, cu accent pe evidenţierea elementelor specifice metodologiilor de dezvoltare a sistemelor încorporate, precum şi exersarea tehnicilor specifice pe studii caz de complexitate ridicată, preluate din industrie.

Obiectivele principale ale cursului:

Prezentarea conceptelor de bază ale controlului unui autovehicul

Însuşirea tehnicilor de control folosite în sistemele auto

Proiectarea sistemelor de control pentru: motorul de tracțiune (cu ardere internă/electric), sistemul de transmisie, viteza de croazieră (cruise control), vehiculele dintr-un pluton, frânare cu antiblocare (ABS), tracțiune și stabilitatea autovehiculelor