Se abordează domeniul automatelor logice, de diverse tipuri şi complexităţi, avându-se în vedere în special sistemele incluse în arhitecturile de automate complexe industriale; se abordează atât prezentarea diferitelor arhitecturi cunoscute, cât şi modalităţile de programare a acestora; sunt prezentate diverse tehnici şi aspecte specifice automatelor microprogramate.