Sunt prezentate noţiuni de metrologie generală, noţiuni de bază privind măsurarea parametrilor tehnologici şi aparatele de măsură utilizate în instrumentaţia industrială. Sunt explicate principiile de funcţionare şi construcţia aparatelor analogice şi numerice pentru măsurarea principalelor mărimi electrice. Instrumentaţia virtuală şi sistemele de monitorizare a datelor cu calculatorul sunt prezentate prin exemple practice.