Disciplina vizează însuşirea cunoştinţelor de bază din logica matematică şi înţelegerea modului în care logica matematică poate fi folosită în informatica aplicată, cu exemplificare în Prolog.