Însuşirea unor tehnici ale sistemelor bazate pe cunoaştere, în special a celor privind reprezentarea cunoştinţelor şi sistemele expert; se urmăreşte însuşirea abordării simbolice a inteligenţei artificiale şi completarea cunoştinţelor de informatică. Disciplina contribuie la pregătirea de specialitate în domeniul informaticii aplicate. Se corelează cu disciplinele: „Logică computaţională” şi „Structuri de date şi algoritmi”.