Cursul oferă o introducere în problematica programării de timp real, pornind de la gestionarea intreruperilor in aplicatii monotasking si continuand cu aspecte legate de devoltarea unor aplicatii multitasking, monoprocesor in FreeRTOS. Limbajul de programare folosit este C.