Se introduc o serie de cunoştinţe fundamentale din teoria reţelelor neuronale şi din teoria logicii fuzzy, referirile axându-se pe utilizarea acestora în contextul unor aplicaţii specifice automaticii. Sunt studiate aspecte practice legate de simulare şi antrenare, creându-se abilităţile de programare impuse de utilizarea unor medii software performante.