Disciplina Sisteme de Aşteptare şi Aplicaţii (SAA) are obiectiv principal familiarizarea studenţilor cu noţiunile de bază ale teorie matematice a sistemelor de aşteptare şi cu modelele unor astfel de sisteme întâlnite în practică. Sistemele de aşteptare se întâlnesc din ce în ce mai des atât în societatea modernă, de exemplu în sisteme flexibile de fabricaţie, în sisteme de comunicaţie, în sisteme de transport, în sisteme de operare sau în viaţa socială. Aceste sisteme fac parte din categoria sistemelor dinamice de tip flux, în care există entităţi (clienţi) care se deplasează sau sunt transferaţi prin mai multe canale de dimensiuni finite (în care există servere ce prestează servicii pentru clienţi) în scopul de a ajunge dintr-un punct în altul al sistemului. Pentru fiecare tip de sistem de aşteptare studiat sunt prezentate modalităţi de evaluare a performanţelor acestuia. De asemenea, sunt analizate câteva strategii de planificare şi dispecerizare a servirii clienţilor din sistemele de aşteptare, strategii aplicate în scopul îmbunătăţirii performanţelor acestor sisteme (reducerea timpului de aşteptare a clienţilor, mărirea gradului de utilizare a serverelor, etc.). Deoarece studiul analitic al sistemelor de aşteptare complexe este dificil, în cadrul cursului de SAA sunt expuse diverse metode de simulare a sistemelor de aşteptare, atât metode bazate pe evenimente discrete cât şi cele orientate pe proces.