Se studiază structura internă şi funcţionarea microprocesoarelor şi a sistemelor cu microprocesoare şi microcontrolere destinate conducerii automate a proceselor, se deprind abilităţi practice de analiză şi proiectare hardware şi software a sistemelor cu microprocesoare şi microcontrolere.