Sunt studiate principiile de funcţionare şi construcţia senzorilor şi traductoarelor pentru măsurarea parametrilor tehnologici ai proceselor industriale. Sunt fundamentate cunoştinţe privind alegerea şi implementarea senzorilor şi traductoarelor ca elemente componente ale sistemelor de reglare automată şi de conducere cu calculatorul a proceselor industriale.