Se introduc cunoştinţele specifice teoriei sistemelor cu evenimente discrete, referirile axându-se pe utilizarea modelelor de tip reţea Petri. Sunt studiate aspectele legate de modelarea matematică, analiza performanţelor şi abordarea sintezei pentru procese a căror dinamică este pilotată de evenimente. Se creează abilităţile necesare utilizării unor medii software performante dedicate simulării, analizei şi proiectării sistemelor cu evenimente.