Disciplina urmăreşte să pregătească studenţii în analiza şi sinteza sistemelor automate cu eşantionare. Sunt prezentate metode de analiză şi sinteză ale sistemelor discrete, elementele componente ale acestora şi aplicaţii uzuale.