Cursul are ca obiectiv principal dobândirea cunoştiinţelor teoretice şi practice necesare unui inginer automatist pentru proiectarea, realizarea şi exploatarea echipamentelor şi structurilor de reglare automată, ca sisteme de sine stătătoare sau ca subsisteme executoare ale unor sisteme industriale complexe, analogice sau numerice.

Sunt abordate următoarele probleme:

Locul echipamentelor şi structurilor de reglare automată în sistemele de producţie moderne. Tipuri de procese industriale. Tipuri de sisteme de reglare automată. Tipuri de echipamente de automatizare. Elemente de referinţă şi de comparaţie ale sistemelor de reglare automată. Implementarea traductoarelor în sistemele de reglare automată şi de conducere cu calculatorul. Elemente de execuţie ale sistemelor automate: organe de execuţie; organe de acţionare şi comanda acestora. Regulatoare automate: legi de reglare; realizarea practică a legilor de reglare; realizarea regulatoarelor industriale. Structuri convenţionale pentru sisteme de reglare automată a parametrilor tehnologici: temperatură, debit, nivel, presiune, poziţie.