Se introduc cunoştinţele de bază specifice ingineriei sistemelor de programe studiindu-se aspecte legate de metodologiile de modelare, proiectare, implementare, testare si evaluare a costurilor unui sistem software.