Se abordează domeniul specific procesării numerice a semnalelor şi se studiază diverse
arhitecturi de microporcesoare specializate, cu referire directă la familia TMS320 a
firmei Texas Instruments. Accentul se pune pe procesoarele numerice de semnal de 8
biţi, în virgulă fixă. Sunt prezentate resursele specifice hardware şi software prin
comparaţie cu alte procesoare de 8 biţi de uz general.