Cursul are drept obiectiv prezentarea limbajului Java şi crearea de abilităţi de lucru pe o platformă de programare orientată obiect ce a transformat radical programarea distribuită şi lucrul pe Web.

Cursul se adresează studenţilor ce posedă cunoştinţe fundamentale de programare clasică (algoritmi, tehnici de programare, structuri de date) aplicate pe limbajul C.

Pentru studenţii ce sunt familiarizaţi cu programarea orientată obiect în limbajul C++, cursul va pemite evidenţierea elementelor comune ale celor 2 limbaje, dar şi particularităţile Java, astfel încât să poată adopta o decizie de implementare adecvată problemei de soluţionat.

Studenţii ce au prin acest curs un prim contact cu programarea orientată obiect îşi vor putea forma o imagine globală cu privire la modul de lucru cu obiecte, caracterul portabil al unei implementări şi modul de exploatare al acesteia în vederea realizării de aplicaţii distribuite intranet şi Internet.

Parcurgerea activă a tuturor resurselor prezentului curs reprezintă o premiză necesară în formarea unor abilităţi de abordare adecvată a tehnicilor de programare orientate obiect şi de dezvoltare de aplicaţii pe una din cele mai performante platforme de creare de aplicaţii distribuite.