Modele parametrice si neparametrice, Semnale de intrare persistente, Estimarea în
domeniul timp si in domeniul frecventelor, Metode de estimare parametrică directe,
Schimbarea de reprezentare, Validarea modelelor, Estimarea parametrilor proceselor
functionand in circuit inchis.