Cursul prezinta principalele metode şi algoritmi numerici care stau la baza proiectării şi cercetării, asistate de calculator, în analiza, sinteza şi simularea numerică a sistemelor dinamice automate.

Cursul este structurat în opt capitole care pot fi grupate în patru direcţii principale, după cum urmează:

  • introducere, cuprinzând capitolul de calcul în virgulă mobilă;
  • calcul numeric matricial, incluzând capitolele referitoare la sisteme determinate de ecuaţii algebrice liniare, rezolvarea sistemelor algebrice liniare în sensul celor mai mici pătrate, calculul valorilor şi vectorilor proprii, descompunerea valorilor singulare;
  • algebră neliniară, cuprinzând un capitolul destinat ecuaţiilor şi sistemelor de ecuaţii algebrice neliniare;
  • aproximări numerice, incluzând capitolele referitoare la aproximarea numerică a funcţiilor şi ecuaţii diferenţiale ordinare cu condiţii iniţiale.