Structura disciplinei:

Semestrul

Numărul de ore pe săptămână

Forma de evaluare finală

Numărul de ore pe semestru

C

S

L

P

C

S

L

P

Total

4

3

1

1

Examen

42

14

14

70

 

Obiectivele cursului:

Se introduc cunoştinţele de bază, teoretice şi practice, care constituie reperele esenţiale ale profesiei de inginer în domeniul ingineria sistemelor, specializarea automatică şi informatică aplicată. Disciplina este teoretic-aplicativă, de introducere privitor la cunoştinţele de bază din automatică şi de formare în scopul utilizării acestor cunoştinţe inginerească în proiectarea, realizarea şi utilizarea sistemelor automate monovariabile.

Concordanţa între obiectivele disciplinei şi obiectivele planul de învăţământ:

Disciplina se bazează pe cunoştinţe şi metode prezentate în cadrul disciplinelor fundamentale şi oferă suportul teoretico-aplicativ pentru disciplinele de specialitate din domeniul ingineriei sistemelor şi de specialitate în automatică şi informatică industrială. În acest context plasarea disciplinei în desfăşurarea planului de învăţământ este adecvată.