Disciplina continua formarea de abilitati de programare Java cu elemente teoretice si mai ales practice de creare de aplicatii distribuite proiectate sub paradigma client-server folosind tehnologia Java Server Pages (JSP) combinata cu elemente de proiectare interfete in HTML, CSS si de comunicare cu baze de date MySQL.

Studentii vor proiecta si implementa un miniproiect de tip aplicatie Web in JSP conform unei tematici propuse.